Lämpökaapit kuivauskaapit olosuhdekaapit

Memmert olosuhdekaapit, lämpökaapit, kuivauskaapit laboratorioon

Laboratoriossa on usein tarvetta vakio-olosuhteille tai lämmitykselle, esimerkiksi bakteeri- ja soluviljelyssä, kuivauksessa, säilytyksessä, vanhentamisessa ja monessa muussa.

Lämpökaapeilla tarkoitetaan kaappeja, jotka ovat stabiileja, lämmityksellä varustettuja uuneja, ja joissa ilma uunin sisällä pääsee vaihtumaan. Lisäksi lämpökaappeja on kahta tyyppiä – luonnollisella ilmankierrolla varustetut kaapit, joissa ilma vaihtuu lämpötilaeron muodostaman konvektion kautta, sekä pakotetulla mekaanisella ilmankierrolla, jossa ilman kierrosta kammion sisällä huolehtii tuuletin. Lämpökaapissa lämpötila-alue on yleensä ”huoneenlämpö” – 300 astetta. Lämpökaappeja käytetään esimerkiksi astioiden ja näytteiden kuivaukseen, säilytykseen, sterilointiin, lämmitykseen sekä lämpökäsittelyyn.

Inkubaattorilla taas tarkoitetaan suljettua, lämpötilan vakioivaa olosuhdekaappia. Inkubaattorit jakaantuvat käytännössä kolmeen ryhmään, joilla on eri käyttötarkoitus. Vain lämmittävät inkubaattorit, bakteeriviljelyyn (esim ruumiinlämpö), jäähdytettäviin inkubaattoreihin (bakteerikasvatus viileässä, BOD), sekä hiilidioksidi-inkubaattoreihin (CO2 viljelyssä vaativat solut). Inkubaattoreita käytetään pääasiassa soluviljelyyn, mutta myös jonkin verran näytteiden säilytykseen ja käsittelyyn.

Olosuhdekaapit ovat lämpötilan sekä kosteuden vakioivia kaappeja. Näitä käytetään esimerkiksi säilytykseen, vanhentumiskokeisiin ja vastaaviin. Ympäristönkestokokeita varten on saatavilla myös valonlähteillä varustettuja malleja.

lammitys 1

Lämpökaapit ja kuivauskaapit

Tavalliset lämmitys- ja kuivauskaapit, parafiini-, vakuumi-, puhdastilan- sekä läpilastaus-lämpökaapit

Olosuhde 2

Olosuhdekaapit

Memmertin olosuhdekaapit - jatkuvat olosuhde-, kosteus-, olosuhde- sekä ympäristön testaus kaapit