PKI FTBlogo Color Med300dpi

ICP-MS

PerkinElmer ICP-MS

PerkinElmer on ollut eturintamassa ICP-MS teknologian kehityksessä – ensimmäisestä kaupallisesta ICP-MS laitteesta vuonna 1983 ensimmäiseen laitteeseen, joka yhdisti todellisen reaktiosolun havaitsemisrajat ja törmäyssolun yksinkertaisuuden vuonna 2010, ja viimeisimpänä alan ensimmäiseen nelikvadrupolisysteemiin – lähes neljän vuosikymmenen ajan patenteilla, innovaatioilla ja tunnustuksilla.

Rikkaan historian myötä olemme saavuttaneet syvällisen ymmärryksen asiakkaidemme ja palvelemiemme markkinoiden ainutlaatuisista ja monipuolisista tarpeista. Jäljitelmäelementtianalyyseja suorittaville testilaboratorioille, jotka riippuvat tarkoista tuloksista täyttääkseen nykyiset teollisuuden tarpeet ja sääntelyvaatimukset, palkitut NexION® ICP-massaspektrometrit rakentavat tätä innovaatioiden perintöä, täyttäen ja ylittäen odotukset. Lisäksi voit hyödyntää laajan valikoiman tarvikkeita, tarkasti suunniteltuja kulutustarvikkeita, menetelmiä ja sovellustukea, tarjoten kokonaisvaltaisia analyyttisiä ratkaisuja, jotka ovat tuhansien laboratorioiden suosiossa ympäri maailmaa.

ICP-MS on epäorgaanisen analytiikan tekniikka, jolla yleensä mitataan kvantitatiivisesti eri alkuaineiden (kuten metallien ja välimetallien) pitoisuuksia. Menetelmä perustuu näytteen hajottamiseen ja ionisoimiseen plasmalla (Induction Coupled Plasma – ICP), ja mittaukseen massaspektrometrisesti. PerkinElmer tarjoaa useita ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) -laitteita, jotka ovat tunnettuja niiden tarkkuudesta ja herkkyydestä mittaamaan alkuaineiden pitoisuuksia erittäin matalilla tasoilla. Heidän ICP-MS laitteistonsa soveltuu erinomaisesti monenlaisiin sovelluksiin, kuten ympäristöanalytiikkaan, materiaalitutkimukseen, lääketieteellisiin tutkimuksiin ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen.

PerkinElmerin ICP-MS laitteet hyödyntävät useita innovatiivisia teknologioita, kuten dynaamista reaktiivista solua ja kolmiokvadrupoli-teknologiaa, jotka parantavat analyysin tarkkuutta ja vähentävät samanaikaisesti interferenssiongelmia. Nämä laitteet ovat myös suunniteltu olemaan käyttäjäystävällisiä, tarjoten automatisoituja toimintoja ja edistyneitä ohjelmistoratkaisuja, jotka helpottavat datahallintaa ja prosessien optimointia.

ICP-MS mittaus onnistuu luotettavilla laitteilla

ICP-MS laitteella käsitellään useimmiten nestenäytteitä, jossa analyytit ovat liuenneena yleensä happopitoiseen vesiliuokseen. Eli kiinteät näytteet pitää ensin käsitellä (esim. liuottaa tai märkäpolttaa) nestetilaiseksi. Muita vaihtoehtoja ovat orgaaniset liuokset sekä esimerkiksi laserilla kaasutus (laser ablation). 

ICP-MS -detektio jakautuu teknisesti sekä kvadrupoli-laitteisiin, erilaisiin häiriönpoistotekniikoihin (multi-kvadrupolit, reaktiokennot), että erilaisiin high-resolution tekniikoihin. Yleisimmin käytössä on yksöiskvadrupolilaitteistot, ns. törmäyskenno häiriönpoistolla, jota käytetään yleisesti ympäristö- ja elintarvikeanalytiikassa, sekä erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Multi-kvadrupolit sekä muut vastaavat laitteet ovat pääasiassa puolijohdeteollisuuden laadunvalvontalaitteina, joskin niillä on myös erikoissovelluksia muilla aloilla.

ICP-MS -analytiikassa pystytään tyypillisesti noin ppt (ng/L) tai jopa ppq (pg/L) pitoisuuksien mittaamiseen. Iso haaste ICP-MS -analytiikassa on ympäristön puhtaus, ja osa sovelluksista vaatii puhdastilatyöskentelyä.

ICP-MS tunnetulta valmistajalta

PerkinElmer tarjoaa monipuolisen paletin eri laitteistoja Nexion ICP-MS tuoteperheessä. Nexion 1000 on tarkoitettu rutiinikäyttöön eri ympäristö- ja teollisuusanalytiikkaan, Nexion 2000 -sarja taas haastavampaan, reaktiohäiriönpoistoa vaativaan analytiikkaan. 

Kaikkein haastavimpaan analytiikkaan PerkinElmer on kehittänyt oman multi-kvadrupolitekniikan, joka tarjoaa markkinoiden parasta suorituskykyä kaikkein haastavimpiin analytiikkavaatimuksiin.

Hanki laadukkaat ja luotettavat ICP-MS -laitteet kotimaiselta laboratoriotuotteiden asiantuntijalta – Labsenseltä. Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää, ota yhteyttä.

icmms 2200
PerkinElmer NexION 1100 ICP-MS

PerkinElmer NexION 1100 ICP-MS

Jäljitelmäelementtianalyyseja suorittaville testilaboratorioille, jotka etsivät luotettavaa mutta helppokäyttöistä järjestelmää, joka pystyy suureen näytteiden läpimenoaikaan, NexION® 1100 ICP-MS rakentaa vahvalle perinteelle luotettavista, helppokäyttöisistä ja huoltovapaista laitteista, nyt uudistaen käyttäjäkokemuksen rutiininomaisille ICP-MS sovelluksille.

Sen ainutlaatuinen yhden analysaattorin, kolme-quad-suunnittelu, yhdistettynä yhteen kaasukanavaan (päivitettävissä useampaan kanavaan) ja modernisoitu työnkulku, tarjoavat yhdessä yksinkertaisen mutta tehokkaan häiriöiden poiston, vähäisen huollon, erinomaisen vakauden sekä kestävyyden, kaiken tämän virtaviivaisessa kokemuksessa – ihanteellinen ICP-MS päivittäisiin jäljitelmäelementtianalyyseihin.

NexION 1100 ICP-MS on kolmois-kvadrupoli ja yksi kaasukanava – ainutlaatuista teknologiaa:

 • Oma kolmois-quad-suunnittelu tarjoaa kolme massan erotusvaihetta:
  • Kvadrupoli (Q0) ohjaa ioneja
  • Kvadrupoli (Q1) eri jännitteillä, mikä maksimoi kohde-ionien herkkyyden samalla kun ei-toivotut massat vähenevät. Kvadrupoli (Q1) tulee vakiona yhdellä kaasukanavalla, johon on päivitysvaihtoehto kolmelle kanavalle, jotka mahdollistavat kaasujen sekoittamisen lennossa Törmäys- ja Reaktiotiloille.
  • Lähetysanalysaattori Kvadrupoli (Q2, täysikokoinen alle 0,7 amu massan erotukselle) toimii massasuodattimena tai ioniohjaajana ohjaten ioneja ilmaisimeen.
 • Yksi kaasukanava tarjoaa yleisen ratkaisun useimmille sovelluksille, hyödyntäen pelkkää heliumia Törmäystilassa tai helium-vetyseosta Törmäys- ja Reaktiotiloissa, joten voit helposti vaihtaa tilojen välillä muuttamatta kaasua. Yhtä kaasukanavaa voidaan myös käyttää puhtailla reaktiokaasuilla ja sitä voidaan päivittää kahteen tai kolmeen kanavaan, vahvistaen häiriöiden poistokykyä. Oma
 • Laajennettu Dynaaminen Alue (EDR) kasvattaa lineaarista dynaamista aluetta 10^14 asti, mahdollistaen sekä korkea- että matalapitoisten analyyttien ajamisen yhdellä analyysikerralla, mikä vähentää uudelleenajojen tarvetta.
 • Tehokas All Matrix Solution (AMS) mahdollistaa kaasun laimentamisen verkossa, parantaen tehokkuutta ja estäen kontaminaation, tarjoten jopa 200-kertaisen laimennuksen ja kyvyn tukea näytteitä, joissa on jopa 35% liuenneita kiintoaineita.
 • Uusi vapaasti toimiva RF-generaattori, jossa on oma LumiCoil™ RF-kuormakela, erityisesti suunniteltu ICP-MS-sovelluksiin, tarjoaa tarkan impedanssin sovituksen, joka helposti käsittelee vaikeimmat matriisit ja liuottimet. Tämä vallankumouksellinen yhdistelmä tarjoaa paremman plasmatehon ja vakauden vertaansa vailla olevaan suorituskykyyn, kestävyyteen ja luotettavuuteen.
 • Vähäinen huolto suuremmalle käyttöajalle:
  • Kolminkertainen Konerajapinta ja Kvadrupolijonin Ohjain -yhdistelmä vaativat huoltoa vain konerajapinnalle, jatkuvan toiminnan ja parantuneen vakauden takaamiseksi.
  • 34 MHz:n vapaasti toimiva RF-generaattori tarjoaa ongelmattoman käyttäjäkokemuksen – plasma tuotetaan ainutlaatuisella LumiCoil RF-kuormakelalla, joka ei vaadi vettä tai kaasujäähdytystä, joten huoltovapaa, poistaen tarpeen vaihtaa plasmakuormakeloja.
 • Innovatiivinen LCD-kosketusnäyttö mahdollistaa kriittisten päivittäisten tehtävien suorittamisen, mukaan lukien laitteiston hallinnan, tulosten tarkastelun, instrumenttiparametrien diagnostiikan, analytiikan, pääsyn sisäisiin koulutusvideoihin ja paljon muuta.
 • Ulkoiset tilan LED-valot tarjoavat helpon näkyvyyden analyysin tilaan, optimoiden tehokkuuden laboratoriossa.
 • Syngistix™ for ICP-MS -ohjelmisto v.4.0 tai uudempi nostaa käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle modernin tietokantataustan ansiosta, mikä helpottaa LIMS-integraatiota ja uuden FastQuant™ Data Viewerin ansiosta, joka helpottaa tarkastelua, uudelleenkäsittelyä ja vientiä.
NexION 2200 ICP MS Front Elevated 1000
PerkinElmer NexION 2200 ICP-MS

PerkinElmer NexION 2200 ICP-MS

NexION 2200 ICP-MS yhdistää ainutlaatuisesti useita omia teknologioita:

Kolme nelikvadrupolia:

 • Nelikvadrupoli-ioniohjain (Q0) ohjaa ioneja Universaaliin Soluun (Q1) muuttuvilla jännitteillä, mikä maksimoi kohde-ionien herkkyyden samalla vähentäen ei-toivottuja massoja.
 • Nelikvadrupoli Universaali Solu (Q1) käyttää jopa kolmea kaasua lennossa tapahtuvalla kaasusekoituskyvyllä törmäys- tai reaktiotiloissa. Ainutlaatuinen nelinkertainen solu on varustettu dynaamisella kaistanpäässä säädöllä, estäen reaktiotuotteiden aiheuttamat häiriöt kohdeanalyytteihin.
 • Siirtoanalysaattorin nelikvadrupoli (Q2, kokoa < 0.7 amu massan erottelukyky) toimii massasuodattimena tai ioniopastaana ohjaten ioneja ilmaisimeen.

 

Toisen sukupolven kolmoiskartioliitäntä patenttia odottavalla OmniRing™-teknologialla tarjoaa ennen näkemättömän joustavuuden käsittää erilaisia sovelluksia ilman tarvetta vaihtaa inserttejä tai linssejä, kuten muissa kaupallisissa ICP-MS-järjestelmissä, mahdollistaen kolme toimintatilaa tarpeen mukaan.

Oma laajennettu dynaaminen alue (EDR) lisää lineaarisen dynaamisen alueen 10^14:ään, mahdollistaen sekä korkeiden että matalien pitoisuuksien analyysit yhdellä analyysikierroksella, mikä vähentää uudelleenajojen tarvetta.

Tehokas All Matrix Solution (AMS) mahdollistaa online-kaasulaimennuksen, parantaen tehokkuutta ja estäen kontaminaation, tarjoten jopa 200-kertaisen laimennuksen ja mahdollisuuden tukea näytteitä, joissa on jopa 35 % liuenneita kiinteitä aineita.

Uudenlainen vapaasti toimiva RF-generaattori omalla LumiCoil™ RF-kuormakäämillä, erityisesti suunniteltu ICP-MS-sovelluksiin, tarjoaa tarkan impedanssisovituksen helposti käsittelemään vaikeimpia matriiseja ja liuottimia. Tämä mullistava yhdistelmä tarjoaa ylivoimaista plasmaenergiaa ja -vakautta kompromissittomaan suorituskykyyn, robustiuteen ja luotettavuuteen.

Pieni huoltotarve suurempaa käyttöaikaa varten:

 • Kolmoiskartioliitäntä ja nelikvadrupoli-ioniohjain tarjoavat huoltovapauden kartioiden ulkopuolella, jatkuvaa toimintaa ja parannettua vakautta varten.
 • 34 MHz:n vapaasti toimiva RF-generaattori tarjoaa ongelmattoman käyttäjäkokemuksen – plasmaa tuotetaan ainutlaatuisella LumiCoil RF -kuormakäämillä, joka ei vaadi vettä tai kaasua jäähdytykseen, joten se on huoltovapaa, eliminoiden tarpeen vaihtaa plasmakuormakäämiä.
 • Innovatiivinen LCD-kosketusnäyttö mahdollistaa kriittiset päivittäiset tehtävät, mukaan lukien laitteiston hallinnan, tulosten tarkastelun, instrumentin parametrien diagnostiikan, analytiikan, sisäänrakennettujen koulutusvideoiden katselun ja muuta.
 • Ulkoinen status-LED-valaistus tarjoaa helpon näkyvyyden analyysin tilaan, optimoiden tehokkuutta laboratoriossa.
 • Syngistix™ ICP-MS -ohjelmisto tarjoaa modernin, intuitiivisen käyttöliittymän, joka jäljittelee tyypillistä päivittäistä työnkulkua vasemmalta oikealle navigoinnilla ja virtaviivaisella kokemuksella.
ICP MS 5000
PerkinElmer NexION 5000 ICP-MS

PerkinElmer NexION 5000 ICP-MS

NexION® 5000, monikvadrupoli-ICP-MS – joka on ensimmäinen neljällä kvadrupolilla varustettu laite tässä kategoriassa – on innovatiivisesti suunniteltu täyttämään ja ylittämään vaativat vaatimukset ultra-jäljitettävissä alkuaineanalyyseissä. Se vie ICP-MS-suorituskyvyn perinteisen kolminkertaisen kvadrupolin ohi tarjoten poikkeuksellisen matalat taustakonsentraatiot (<1 ppt, jopa kuumassa plasmassa) ja erinomaiset havaitsemisrajat, jotka ovat avain tarkkoihin, toistettaviin tuloksiin. Lisäksi NexION 5000 tarjoaa ylivoimaisen häiriöiden poiston, poikkeuksellisen vakauden ja vertaansa vailla olevan matriisin sietokyvyn.

Neljän kvadrupolin lisäksi NexION 5000 on myös ylpeä kolmen palkinnon saaja:

R&D 100 Award winner NexION 5000 ICP-MS

Wiley Analytical Science Award

The AnalyticalScientist Innovation Award

R&D 100 Award

Useita palkintoja voittanut NexION 5000 ICP-MS on varustettu joukolla uusia ja omia teknologioita, jotka yhdessä ylittävät perinteisen kolminkertaisen kvadrupolin kyvyt ja määrittelevät odotuksesi uudelleen:

Neljä kvadrupolia:

  1. Ensimmäinen: Kvadrupoli-ioniohjain (Q0) ohjaa ioneja ensimmäisen massasuodattimen sisäänkäynnille.
  2. Toinen: Siirtoanalysaattorin Kvadrupoli 1 (Q1, täysikokoinen <0,7 amu massan erottelukyvylle), toimii massasuodattimena tai ioniohjaajana ioneiden ohjaamiseksi Kvadrupoli Universaali Soluun.
  3. Kolmas: Kvadrupoli Universaali Solu (Q2), joka on varustettu dynaamisella kaistanpääsäädöllä, estää sivureaktiot solun jäännöskaasujen kanssa.
  4. Neljäs: Siirtoanalysaattorin Kvadrupoli 2 (Q3, täysikokoinen <0,7 amu massan erottelukyvylle), toimii massasuodattimena tai ioniohjaajana ioneiden ohjaamiseksi ilmaisimeen. Laajennettu dynaaminen alue (EDR) lisää lineaarista dynaamista aluetta 10^12:een, mahdollistaen sekä korkeiden että matalien pitoisuuksien analyysit yhdellä analyysikierroksella, mikä vähentää uudelleenajojen tarvetta. Pieni huoltotarve suurempaa käyttöaikaa varten:

 

Laajennettu dynaaminen alue (EDR) lisää lineaarista dynaamista aluetta 10^12:een, mahdollistaen sekä korkeiden että matalien pitoisuuksien analyysit yhdellä analyysikierroksella, mikä vähentää uudelleenajojen tarvetta.

Pieni huoltotarve suurempaa käyttöaikaa varten:

 • Kolmoiskartioliitäntä patenttia odottavalla OmniRing™-teknologialla yhdistettynä Kvadrupoli-ioniohjaimeen tarjoaa huoltovapauden kartioiden ulkopuolella, jatkuvaa toimintaa ja parannettua vakautta varten.
 • 34 MHz:n vapaasti toimiva RF-generaattori tarjoaa ongelmattoman käyttäjäkokemuksen – plasma tuotetaan ainutlaatuisella LumiCoil™ RF-kuormakäämillä, joka on ilmajäähdytteinen (ei vaadi vettä tai kaasua jäähdytykseen), joten se on huoltovapaa, eliminoiden tarpeen vaihtaa plasmakuormakäämiä.
 • Ulkoinen statusvalaistus tarjoaa helpon näkyvyyden analyysin tilaan, optimoiden tehokkuutta laboratoriossa.
 • Syngistix™ ICP-MS -ohjelmisto (v. 3.0 tai uudempi) yhdistää kolminkertaisen kvadrupolin ionioptiikan tehon käyttäjäystävälliseen työnkulkuun nykyaikaisessa käyttöliittymässä.
 • SEMI S2/S8-sertifioitu (hätäpainike), joka helpottaa integraatiota puhtaan tilan tiloissa.