Chiron logo2

Ympäristökemian referenssimateriaalit

CHIRONin referenssikemikaalit ympäristöanalytiikkaan

Viimeisen 100 vuoden aikana ympäristö on saastunut yhä enemmän ihmisen toiminnan seurauksena. Kun opimme lisää eri kemikaalien aiheuttamista uhista, tarve näiden valvontaan ja analysointiin kasvaa. Chiron tarjoaa erittäin puhdistettuja ratkaisuja huolta aiheuttavien tuotteiden valvontaan. Tarjoamme muun muassa standardeja PCB-yhdisteille, erilaisille liekinestoaineille, monofluoroiduille sisäisille standardeille ja erilaisille pinta-aktiivisille aineille, mukaan lukien perfluoroidut tuotteet. Meillä on myös markkinoiden laajin valikoima PAH-yhdisteitä – tuoteryhmä, joka tunnetaan karsinogeenisena. Tuotteitamme voidaan käyttää analyyttisinä standardeina sekä toksikologisissa tutkimuksissa. Orgaanisten yhdisteiden aineenvaihduntareitti kulkee usein ensin ensisijaisten metaboliittien, kuten hydroksyloitujen yhdisteiden, kautta ja edelleen monimutkaisempiin glukuronideihin ja sulfaatteihin. Nämä yhdisteet voivat usein liittyä tiettyihin sairauksiin ja niitä voidaan käyttää ympäristösaasteille altistumisen seurantaan – jatkuvasti kasvava huolenaihe, kun tiedetään enemmän menneisyyden ja nykyisten jokapäiväisten tuotteidemme haitallisista vaikutuksista. Chiron tarjoaa sekä metaboliitteja että emoyhdisteitä laajalle valikoimalle tuotteita!

517 Water pic
 • POPs, kuten PCB:t, PBDE:t, dioksiinit, PCA:t, PFC:t,
 • PAP:t
 • Pysyvät torjunta-aineet Orgaaniset tinayhdisteet
 • Nonyylifenoli etoksylaatti
 • Alkyyylifenolit
 • Ftalaatit
 • PAH-yhdisteet
 • BTEX Hiilivedyt
 • Biomarkkerit
 • Lääkeaineet
 • Nitrosamiinit ja nitramiinit
 • Komeettatesti