PKI FTBlogo Color Med300dpi

Yhdistetyt analysointitekniikat

TGA-IR ja TGA-MS ja TGA-GC/MS sekä TGA-IR-GC/MS

Kun analysoidaan monimutkaisia seoksia, kehittyneitä kaasuja tai kilpailijoiden tuotteiden deformulaatiota niiden täydelliseksi karakterisoinniksi, materiaalitekniikan tutkijoiden on käytettävä useita analyyttisiä tekniikoita, jotka vaativat erilaisia näytteenvalmistusprosesseja ja johtavat laboratorioajan menetykseen.

Nopeuta tutkimustasi PerkinElmerin yhdistelmäratkaisulla, joka on TGA, IR ja GC/MS modulaarinen ja monitilainen järjestelmä yhdessä alustassa, jota hallitaan sähköisellä ohjauspaneelilla, mahdollistaen näytteiden täydellisen karakterisoinnin minimoitujen näytteenvalmistusprosessien avulla. Automaattisten toimintojensa ansiosta tutkimuksesi voi hyötyä alhaisemmista ylläpitokustannuksista. PerkinElmerin yhdistelmäratkaisu paljastaa näytetietoja ja oivalluksia, jotka tarjoavat laboratoriollesi kilpailuedun, joka ei yksittäisillä järjestelmäanalyyseilla ole mahdollista, samalla kun voit luottaa yhteen kumppaniin – asennuksesta sovellustukeen.

TGA-IR: Termogravimetrinen-infrapuna-analyysi

Infrapuna-analyysin kyky tunnistaa funktionaaliset ryhmät kaasufaasissa mahdollistaa paremman ymmärryksen TGA:ssa havaituista prosesseista. Näyte kuumennetaan TGA:ssa, minkä seurauksena se hajoaa ja vapauttaa haihtuvia aineita ja/tai kaasukomponentteja materiaalin hajoamisen seurauksena. Näiden kaasujen termogravimetrinen ominaisuudet tallennetaan ja siirretään sitten korkealaatuisen siirtojärjestelmän kautta IR-soluun, jossa komponentteja voidaan edelleen karakterisoida/tunnistaa.

Laite kokonaisuuden muutamia etuja

 • Viimeisintä tekniikkaa – varmistetaan, että jokainen TGA:ssa kehittynyt komponentti siirretään IR:ään säilyttäen näytteen eheyden täysin
 • Suorituskyky – PerkinElmerin FT-IR -instrumenttiin integroitu lämmitetty nollagravitaatiovaikutteinen ‘ZGCell’ -kaasukyvetti, jossa on automaattinen lisävarusteiden tunnistus, pieni tilavuus ja tehokas näytealueen puhdistus
 • Joustavuus – Vaihda TG-IR -tilasta TGA- ja/tai vain IR -tilaan nopeasti ja helposti

 

Poliymeerien, farmaseuttisten aineiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja juomien sekä ympäristöanalyysien tarpeet muuttuvat jatkuvasti innovaatioiden vaatimusten ja säädösmuutosten vuoksi.

Kehittynyt kaasuanalyysi (EGA) yhdistää useita analyyttisia teknologioita nopeuden ja edistyneen tiedonhankinnan mahdollistamiseksi. Termogravimetrinen analyysi (TGA) yhdistettynä muihin analyyttisiin järjestelmiin, kuten kaasukromatografia-massaspektrometria (GC/MS) ja Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia (FT-IR), edustaa kaikkein kattavimpia ja edistyneimpiä EGA-ratkaisuja, jotka tarjoavat syvällisiä näkemyksiä materiaalien hajoamisen lisäksi suorittamalla perusteellista kehittyneiden kaasujen karakterisointia.

TGA-MS

TG-MS: Termogravimetri-massaspektrometri yhdistetty analyysi

Kyky havaita erittäin matalia epäpuhtauksien tasoja reaaliajassa tekee TG-MS:stä tehokkaan työkalun laadunvalvontaan, turvallisuuteen ja tuotekehitykseen. TGA:ssa kuumennetut näytteet vapauttavat haihtuvia aineita ja/tai tuottavat kaasumaisia komponentteja, jotka siirretään saumattomasti korkealaatuisen siirtojärjestelmän kautta MS:ään tunnistusta varten.

Tämän järjestelmän muutamia etuja ovat:

Viimeisintä tekniikkaa – TG-MS on varustettu siirtolinjalla, jossa on säädettävä lämmitysominaisuus jopa 350 °C:een, massavirtauksen säätö ja pumput. Suorituskyky – TG-MS mahdollistaa herkät mittaukset reaaliajassa. Joustavuus – Vaihda TG-MS -tilasta TGA- ja/tai pelkkään MS-tilaan nopeasti ja helposti.

 

TG GCMS
TGA-GC/MS

TGA-GC/MS

TG-GC/MS: Termogravimetri-kaasukromatografia/massaspektrometria

Kyky havaita erittäin matalia materiaalipitoisuuksia (tunnettuja ja tuntemattomia) monimutkaisissa seoksissa tekee TG-GC/MS:stä tehokkaan työkalun laadunvalvontaan, turvallisuuteen ja tuotekehitykseen. Näytteen kuumennus TGA:ssa saa näytteen vapauttamaan haihtuvia aineita ja/tai tuottamaan kaasumaisia komponentteja hajoamisen yhteydessä. Nämä kaasut siirretään sitten korkealaatuisen, lämmitetyn siirtojärjestelmän kautta GC:lle, jossa komponentit voidaan kerätä talteenottoaineeseen, kaasunäytteenottosilmukkaan tai sijoittaa kromatografisen sarakkeen pään päälle. Näyte voidaan sen jälkeen ajaa GC:llä erottamaan materiaalit, ja huiput tunnistetaan MS:llä.

Tämän järjestelmän muutamia etuja ovat:

FAST GC yhteensopiva Clarus 690:n kanssa, FAST GC:n edut sisältävät:

 • Nopeammat tulokset aikasäästöllä jopa 80% Useiden tapahtumien analysointi yhdellä suorituskerralla
 • Kaksinkertainen tapahtumien erottelu
 • Automaattinen mittauksen aloitus ajan tai painon menetyksen perusteella
 • Parempi kuin pyrolyysi
 • Näe hajoaminen ja valitse, milloin aloitetaan GC/MS mittaus
 • Valitse yksittäiset tapahtunat TGA grammissa ja aloita yksittäisten painohävikkien analysointi
 • Analysoi kokonaispainon menetys määrittääksesi sen komponentin prosenttiosuuden näytteessä
 • Paremmat erotukset ja alemman tason epäpuhtauksien havaitseminen kuin TG-MS:ssä
 • Joustavuus – vaihda GC-erottelusta (TG-GC/MS-tila) yksittäisen ionin seurantaan (TG-MS-tila) TGA:han ja/tai vain GC/MS-tilaan nopeasti ja helposti.

 

TG IR GCMS
TGA-IR-GC/MS

TGA-IR-CG/MS

TG-IR-GC/MS: Termogravimetri – Infrapuna – Kaasukromatografia/Massaspektrometria

TG-IR-GC/MS-yhdistäminen on tehokas menetelmä tuntemattoman seoksen analysointiin, jotta voidaan määrittää sen pääkomponentit ja tunnistaa lisäaineet tai epäpuhtaudet. Tätä tietoa voidaan tarvita kilpailijan tuotteen arvioimiseen, säännösten noudattamisen määrittämiseen tai materiaalin koostumuksen ymmärtämiseen. PerkinElmerin TG-IR-GC/MS korkealaatuinen lämmitetty siirtojärjestelmä mahdollistaa TG-IR-GC/MS-analyysin näytteelle siirtämällä kaikki komponentit kaasumaisista aineista FT-IR:ään ja/tai GC/MS:ään niiden kehityttyä TGA:ssa säilyttäen samalla täydellisen näytteen eheyden

Tämän järjestelmän muutamia etuja ovat:

 • Suorituskyky – Ylläpitää suhteen lämpötilan ja vapautuvien kaasujen vastaavien komponenttien välillä FT-IR:n avulla.
 • Herkkyys – Kaasukomponenttien peräkkäinen mittaaminen GC/MS:llä mahdollistaa jälkien tason havaitsemisen, jotka ovat liian matalia nähtäväksi FT-IR:ssä.
 • FAST GC -yhteensopiva Clarus 690:n kanssa, FAST GC:n edut sisältävät: Nopeammat tulokset aikasäästöllä jopa 80%
 • Useiden tapahtumien analysointi yhdellä suorituskerralla
 • Kaksinkertainen tapahtumien erottelu
 • Automaattinen mittauksen aloittaminen ajan tai painon menetyksen perusteella
 • Joustavuus – Vaihda TG-IR-GC/MS-tilasta TGA, IR, GC/MS ja/tai GC-tilaan nopeasti ja helposti,

 

MAT Char Kalalogi
Mat Char katalogi

PerkinElmer materiaalikarakterisoinnin lisä- ja kulutustarvikekalogi

Nykyajan edistyneet ja yhä monipuolisemmat edistyksellisten materiaalien laboratoriot kohtaavat päivittäin uusia haasteita – alkaen raaka-aineista aina valmiiseen tuotteeseen asti. Kattava analytiikkaportfolio on suunniteltu tarjoamaan laboratorioillesi korkeampaa tarkkuutta, herkkyyttä ja käyttömukavuutta, jotta voit luottavaisesti tutkia yhdisteidesi puhtautta, koostumusta ja suorituskykyä. Lisäksi tarjolla on joukko täydentäviä palveluita, jotka pitävät laboratoriosi toiminnassa ja täyttävät erilaisten ympäristöjen ja työkäytäntöjen tiukat vaatimukset.