TOC analysaattorit

TOC analysaattorit nopeaan ja helppoon kokonaishiilihyötykulutuksen (TOC) määritykseen.

Kokonaisen orgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus neste- ja kiintemäisissä näytteissä on yksi tärkeimmistä seulontaparametreistä vesi- ja ympäristöanalyysissä. Olipa kyse sitten vedenlaadun arvioinnista, jätehuollosta tai puhdistuksen vahvistamisesta – orgaanisen saastumisen arviointi on aina tarpeen.

Me Elementarilla hyödynnämme yli 45 vuoden kokemusta TOC-analysaattoreiden kehittämisestä ja valmistamisesta. Tuotteemme TOC- ja vesi-analyysiin tarjoavat nopean ja helpon tavan määrittää kokonaisen orgaanisen hiilen nestemäisissä ja kiinteissä näytteissä. Lisäksi joustavilla TOC-analysaattoreillamme voidaan määrittää muita alkuaineita ja parametreja.

Kokonais orgaanisen hiilen (TOC) analysoijat tarjoavat vertaansa vailla olevaa monipuolisuutta.

Tarjoamme laajan valikoiman TOC-analysaattoreita monenlaisiin eri sovelluksiin. Instrumenttimme käyttävät joko korkean lämpötilan palamista tai kemiallista hapettamista yhdistettynä UV-säteilyyn. Tämä mahdollistaa parhaiten sopivan tekniikan tarjoamisen sovellustarpeisiisi.

Olipa kyse sitten ultra-puhtaan veden, juomaveden, pintaveden, meriveden, tiivistetyn suolahapon, jäteveden, maaperän uutosten, maaperän, sedimenttien tai kiinteän jätteen TOC:n määrittämisestä – meillä on aina täydellinen ratkaisu sovellukseesi.

Hanki alkuaineanalysaattorit kotimaiselta laboratoriotuotteiden asiantuntijalta, Labsenseltä. Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää, ota yhteyttä.

TOC-analyysin suorituskyky täyttää käyttömukavuuden vaatimukset

acquray®-laitteen teknologia perustuu märkäkemialliseen hapettumisprosessiin, jota tukee erittäin energinen UV-säteily. Tämä yhdistelmä takaa kaikkien orgaanisten yhdisteiden täydellisen hajoamisen ja johtaa tarkkoihin mittatuloksiin. Modulaarinen konsepti mahdollistaa lisämoduulien kiinnittämisen kokonaisuuteen nestemäisten näytteiden osalta. Moduulit orgaanisen kokonaishiilen (TOC), jäännöshapettuvan hiilen (ROC) ja kokonaisen epäorgaanisen hiilen (TIC) määrittämiseksi kiinteissä näytteissä, nestemäisten näytteiden kokonaisen typen (TN) ja kokonaisen fosforin (TP) määrittämiseksi voidaan liittää joustavasti milloin tahansa. Laite sisältää valmiiksi määritellyt menetelmät, helppokäyttöiset kalibrointitoimenpiteet ja hälyttää automaattisesti, kun huoltoa tarvitaan. Tämä tekee acquray-sarjasta ihanteellisen ratkaisun rutiinilaboratorioille, jotka tarvitsevat korkean laboratorio tehokkuuden laitteita, joissa on vähän käyttökatkoksia ja alhaiset investointikustannukset.

Analysointi menetelmä – UV-/persulfaattihajoitus mahdollistaa näytteen injektiovolyymien jopa 40 ml asti NPOC:n, TOC:n, TIC:n ja TC:n määrittämiseksi nestemäisissä näytteissä. Vaihtoehto samanaikaiseen väriaineperusteiseen kokonaistypen (TN) ja kokonaisfosforin (TP) määrittämiseen nestemäisissä näytteissä. Vaihtoehto TOC:n, TOC400:n, TC:n, ROC:n ja TIC900:n määrittämiseen kiinteissä näytteissä DIN 19539:n (todellinen lämpötilan nousu) tai EN 15936:n mukaisesti.

Analysointi virallisten standardien mukaisesti – Acquray-sarja toimii täysin yhteensopivana kaikkien merkityksellisten kansallisten ja kansainvälisten standardien kanssa, kuten ISO 8245, EPA 415.3, ASTM D4839, SM 5310 C, EN 1484 (kaikki liittyen TOC:hen nesteissä), DIN 19539, EN 15936 (molemmat TOC:stä kiinteissä aineissa), ISO 29441 (TN nesteissä) ja ISO 15681 (TP nesteissä).

Laitteen erityisominaisuudet

Korkein herkkyys tarkkojen mittatulosten saavuttamiseksi.

Acquray pystyy käsittelemään suuria injektiomääriä jopa 40 ml:iin asti. Tarkalla infrapunadetektorilla (IR) käytettynä suuret injektiomäärät johtavat erittäin alhaiseen havaitsemisrajaan, vain muutamissa ppb:ssa. Acqurayn tekniikka perustuu märkäkemialliseen hapettumisprosessiin, jota tukee erittäin energinen UV-säteily eri aallonpituuksilla. Tämä tehokas UV/persulfaatti-hajotus varmistaa jopa erittäin stabiilien orgaanisten hiiliyhdisteiden täydellisen hajoamisen ja johtaa erittäin tarkkoihin mittaus tuloksiin.

Erinomainen laitejoustavuus vastaa analyysitarpeitasi

Acquray-sarja modulaarisine konsepteineen tarjoaa alan johtavan monipuolisuuden. Lisämoduuleja voidaan liittää TOC-perusmoduuliin milloin tahansa. Korkean näytteen läpimenon tarpeisiin on saatavilla automaattinen näytteensyöttölaite, joka tarjoaa useita kääntölevyjä erikokoisille näyteputkille. Valinnaisena moduulina on voimakas dynaaminen uuni kiinteille näytteille, joka voidaan käyttää joko TOC400-, TIC900- ja ROC-analyysiin kiinteistä näytteistä lämpötilan nousulla tai klassiseen TOC-määritykseen esihappotetuissa näytteissä 900 °C:ssa. Paketin täydentää kaksi muuta ainutlaatuista moduulia, jotka mahdollistavat kokonaiskväppätypitoisuuden (TN) ja kokonaisfosforipitoisuuden (TP) määrityksen nesteissä. Näin ollen acquray on maailman ensimmäinen UV/persulfaatti TOC-analysaattori, jossa on TN- ja/tai TP-vaihtoehto.

Helppo ja nopea analyysi päivittäiseen rutiinikäyttöön

Acquray-sarja on suunniteltu maksimaaliseen kestävyyteen ja minimaaliseen huoltotarpeeseen, mikä takaa alan johtavan laitteen käyttöajan. Selkeästi järjestetyt, helposti saavutettavat järjestelmäkomponentit minimoivat aikaa vievän huoltotyön. Intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto tarjoaa helpon laitteen ohjauksen, yksinkertaiset kalibrointiominaisuudet ja automaattiset hälytystoiminnot huoltoväleille. Tämä tekee acqurayn käytön uskomattoman helpoksi.

Aikaa säästävä näytteiden valmistelu ja automaattinäytteidenottaja

suomenna The autosampler with up to 111 positions is optimized for safe, unattended 24/7 overnight operation. Just prepare your samples and start the analysis before you finish your day and see your analysis results the next morning. Furthermore, the autosampler offers automated acidification for the measurement of the non-purgeable carbon (NPOC), making sample preparation easier, safer and faster. Thus, you can enjoy smooth analyses and confidence in your results.

Enviro TOC

Ympäristövesien ja jätevesien TOC-analyysi parhaimmillaan

Enviro TOC on innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut instrumenttiratkaisu TOC/TNb-analyysiin, joka on räätälöity ympäristö- ja jätevesinäytteille. TOC-analysaattorimme katalyyttiseen korkean lämpötilan polttoon perustuvat ratkaisut ovat tarjonneet huomattavaa suorituskykyä ympäristö- ja jätevesilaboratorioille jo vuosikymmenien ajan. Enviro TOC yhdistää edeltäjiensä teknisen osaamisen innovatiivisiin teknologioihin. Analysaattori vastaa minkä tahansa ympäristö- ja jätevesilaboratorion tarpeita, jotka kohtaavat monimuotoisen näytematriisin, mukaan lukien kiinteät aineet, tarkat tulokset ja suuren näytteiden läpimenoajan.

Analysointi menetelmä – Korkean lämpötilan katalyyttinen hiilen hapetus jopa 1 200 °C:een asti ja CO2:n havaitseminen infrapunadetektorilla TOC:lle, NPOC:lle, TC:lle, TIC:lle, POC:lle (VOC) ja DOC:lle. TNb:n määritys samanaikaisesti CLD- tai ECD-laitteella (vaihtoehto).

Analysointi virallisten standardien mukaan

The enviro TOC toimii noudattaen kaikkia relevantteja standardeja TOC:lle, TC:lle, TIC:lle ja TNb:lle neste- ja kiintenäytteissä, kuten ISO 20236, ISO 8245, EN 1484, EN 12260, SM 5310B, EPA 415.1 ja ASTM D7573. Ainutlaatuisen kiintoainevaihtoehdon ansiosta TOC ja TC voidaan myös määrittää kiinteissä näytteissä, kuten maassa tai jätteissä, EN 15936:n ja ISO 10694:n mukaisesti.

Laitteen erityisominaisuudet

Laaja näytematriisi ympäristönäytteille

Enviro TOC on räätälöity ympäristömatriisien, kuten TOC:n, NPOC:n, TC:n, TIC:n, DOC:n, POC:n tai TNb:n analysointiin. Yhtenä harvoista markkinoilla olevista analyyseistä enviro TOC tarjoaa täysin automaattisen TOC-määrityksen kiinteissä ja nestemäisissä näytteissä yhdessä järjestelmässä. Korkean lämpötilan palamis-uuni, jossa lämpötila on jopa 1 200 °C, takaa täydellisen hapettumisen ja jopa vakaat hiilimolekyylit palautuvat. Orgaanisen kontaminaation määrittämisessä muihin tekniikoihin verrattuna haitallisten aineiden käyttöä vältetään ja analyysiaika on vain muutamia minuutteja.

Korkein näytteiden läpäisykyky älykkään laitesuunnittelun ansiosta

Korkean läpäisykyvyn 60:n näytesijan autosampler 40 ml:n EPA-näytepulloille varmistaa näytteiden kätevän käsittelyn ja tarjoaa valvomatonta 24/7 rutiinikäyttöä. Älykäs lyticOS-laitteiston ohjelmisto mahdollistaa samanaikaisen huuhtelun ja mittauksen, mikä säästää aikaa ja lisää näytteiden läpäisykykyä. Lisäksi lyticOS:n intuitiivinen käyttöliittymä tekee laitteen käytöstä, ohjauksesta ja tulosten arvioinnista uskomattoman helppoa. Yhdistettynä käyttäjäystävälliseen huolto-ohjelmaan, enviro TOC varmistaa tehokkaimman rutiinianalyysin minimaalisella huoltotarpeella.

Vähäinen siirto ja tarkat tulokset

Enviro TOC:n täysin automaattinen 60-paikkainen näytteenottaja tarjoaa integroidut huuhtelutoiminnot, jotka estävät näytteessä olevien hiukkasten siirtymisen ja sedimentoitumisen. Tämä johtaa tarkkoihin ja tarkkoihin analyysituloksiin sekä pidentää vaikutettujen laitteen osien käyttöikää.

Pitkä käyttöikä ja alhaiset käyttökustannukset SALTTRAP-matriisin erotuksen avulla

Suolaa sisältävien näytteiden palamisen aikana suolat kiteytyvät palamisputkessa. Jos kiteytyminen tapahtuu suoraan kvarttilasin tai katalyytin päälle, niiden käyttöikä lyhenee merkittävästi. enviro TOC:n ainutlaatuinen SALTTRAP varmistaa käyttäjäystävälliset huoltoajankohdat palamisputkelle ja katalyytille jopa tiivistetyissä suolaliuoksissa. Tämä johtaa merkittävästi alhaisempiin käyttökustannuksiin. Riippuen suolan luonteesta, kiteytymisen pieneneminen voidaan saavuttaa vähentämällä palamislämpötilaa. Kuitenkin vain SALTTRAP takaa todella tehokkaan lasin korroosiosuojan, koska suolat ansaitaan suoraan paikkaan, jossa ne sulavat.

Soli TOC Cube

Joustava lämpötilariippuvainen hiilen erottelu kiinteissä aineissa

Kiinteiden aineiden kokonaisen orgaanisen hiilen (TOC) määritys on viime aikoina muuttunut entistä tärkeämmäksi. Ei pelkästään jätteiden arvioimiseksi, vaan myös maaperän arvioinnissa kokonaisen orgaanisen hiilen (TOC) pitoisuuden mittaaminen on tärkeä näkökohta. Soli TOC® cube tarjoaa mahdollisuuden mitata ei pelkästään kokonaista orgaanista hiiltä (TOC) ja kokonaista epäorgaanista hiiltä (TIC), vaan myös määrittää jäännöshapettuva hiili (ROC). Lisäksi suoraan ja vähentämällä happamoitusmenetelmillä tehtävän TOC-määrityksen lisäksi voidaan käyttää myös lämpötilan ohjelmointia EN 17505:n mukaisesti (TOC400). Tämä ei vaadi näyteen valmistelua eikä happojen käyttöä ja säästää siten aikaa tukien tehokkaita ja kestäviä laboratoriorutiineja.

Analysointi menetelmä – Todellinen lämpötilan nousu happirikkaassa ilmapiirissä jopa 900 °C:seen TOC400, ROC ja TIC900 -määrityksiin kiinteissä aineissa DIN 19539:n mukaisesti. Vaihtoehtoinen kaasunvaihto hapettavien ja hapettomien kantajakaasujen yhdistämiseksi yhdessä menettelyssä ROC:n ja TIC900:n erottamiseksi. Katalyyttinen palaminen TOC:n määrittämiseksi kiinteissä aineissa EN 15936:n mukaisesti. Mahdollisuus samanaikaiseen TN-määritykseen ECD:llä.

Analysointi virallisten standardien mukaan – Soli TOC Cube toimii täysin noudattaen kaikkia asiaankuuluvia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja ja normeja, kuten DIN 19539, EN 15936, ISO 10694 ja EN 13137.

Laitteen erityisominaisuudet

Analyysin suorituskyky on vertaansa vailla, ja havaitsemisraja on 10 ppm.

Soli TOC Cube on markkinoiden herkkyyskäyrältään ylivertainen laite. Se tarjoaa vertaansa vailla olevan mitta-alueen 0,001 – 100 % hiilelle. Lämpötilaan liittyvien hiilifraktioiden määrittämiseksi tarvitaan tarkka ja säädettävä lämpötila nopeilla lämmitysnopeuksilla, jotta tulokset olisivat toistettavissa. Tämä saavutetaan soli TOC -kuutioiden dynaamisella lämmittimellä, joka säätää lämpötilaa suoraan kattilan paikalla. Tämä poistaa kaikki mahdolliset lämpötilahäiriöt ja takaa vakaat palamisolosuhteet. Lisäksi jälkipolttoon käytettävä katalysaattori varmistaa, että jopa suuripitoiset hiilinäytteet hapettuvat kvantitatiivisesti ja saavuttavat yhtä korkean mittauslaadun. Jäännöshiilen (ROC) ja kokonaisten epäorgaanisten hiilien (TIC) parempaa erottelua varten soli TOC -kuutio tarjoaa standardiominaisuutena kaasunvaihdon.

Automaattinen näytteensyöttäjä aikaa säästävään toimintaan

Soli TOC -kuutio on suunniteltu merkittävästi yksinkertaistamaan päivittäistä rutiininomaista toimintaa. 89 näytteen paikan automaattinen näytteenottaja on optimoitu valvomattomaan 24/7 toimintaan. Ei aikaa vievää näytteenvalmistelua edistyneen lämpötilan nousun ja kuppikäytön ansiosta: Valmistele vain näytteesi ja aloita analyysi ennen kuin päiväsi päättyy, ja arvioi analyysituloksesi seuraavana aamuna. Automaattinen tuhkanpoisto ja selkeästi järjestetyt, helposti saavutettavat järjestelmäkomponentit minimoivat huoltotyöt. Työkaluttomat puristinliitokset takaavat luotettavan tiiviin laitteen milloin tahansa. Näin voit nauttia sujuvista analyyseistä ja luottaa tuloksiisi

Yksinkertaistettu näytteenvalmistelu

Edistyneen crucible-teknologiamme ansiosta suurempia näytteitä jopa 3 grammaan asti voidaan helposti analysoida. Pelkästään punnitse kiinteät näytteet uudelleenkäytettäviin crucibleihin, eikä aikaa vievää homogenisointia tarvita. Tämä tekee soli TOC cubesta täydellisen laitteen epähomogeenisten näytteiden mukavaan ja tarkkaan analysointiin. TOC:n mittaaminen EN 15936 -standardin mukaisesti on myös poikkeuksellisen yksinkertaista. Näyte hapotetaan suoraan keraamiseen crucibleen ja kuivauksen jälkeen mitataan heti laitteella – yksinkertaista, nopeaa ja luotettavaa.

Paras mittausjoustavuus analyysitarpeisiisi

soli TOC -kuutio tarjoaa erilaisia analyyttisiä mahdollisuuksia ja valinnaisen kokonaisnitrogeenin (TN) määrityksen. Hiilen analysointi nesteissä tietyllä pitoisuustasolla voidaan myös suorittaa soli TOC -kuutiolla. Se pystyy erottamaan eri hiilimuodot kiinteissä näytteissä joko lämpötilaohjelmoinnin tai lämpötilaohjelmoinnin ja kaasunvaihdon yhdistelmän avulla. Yhdessä ohjelmassa voidaan määrittää TOC400, ROC ja TIC900. Vaihtoehtoisesti perinteinen menetelmä TOC-analyysiin esihappoamisen ja kuivaamisen jälkeen on myös mahdollista. Siksi EN 17505-, DIN 19539- ja EN 15936 / ISO 10694 -standardien mukaisia analyyseja voidaan suorittaa yhdellä laitteella

TOC/TNb-analyysi ilman rajoituksia

vario TOC -kuutio tarjoaa täyden joustavuuden ja ei ole näytteen rajoituksia: Se voi mitata TOC, NPOC, TC, TIC, DOC, POC ja TNb samalla perusyksiköllä. Laaja näytevalikoima, johon kuuluvat erittäin puhdas vesi, teollisuusjätevedet, tiivistetyt suolaliuokset tai kiinteät näytteet, ei ole mahdollista muiden instrumenttien avulla. Lisäksi vario TOC -kuutio on optimoitu käsittelemään stabiileja hiiliyhdisteitä, kuten humushappoja tai muita melko pysyviä yhdisteitä. Tämä takaa aina täyden palautumisen jokaisesta orgaanisesta komponentista ja erinomaisen tarkkuuden

Analysointi menetelmä – Korkean lämpötilan katalyyttinen palaminen jopa 1 200 °C:een ja CO2:n mittaaminen infrapunatekniikalla (IR) TOC:n, NPOC:n, TC:n, TIC:n, POC:n (VOC) ja DOC:n määrittämiseksi. Samanaikainen TNb:n määrittäminen joko elektrokemiallisella (ECD), infrapuna- (IR) tai kemiluminesenssimenetelmällä (CLD) (valinnainen).

Analysointi virallisten standardien mukaan – Vario TOC cube toimii täysin noudattaen kaikkia asiaankuuluvia standardeja TOC:lle, TC:lle, TIC:lle ja TNb:lle nesteissä, kuten ISO 20236, ISO 8245, EN 1484, EN 12260, SM 5310B, EPA 415.1 ja ASTM D7573. Ainutlaatuisen kiinteiden aineiden vaihtoehdon ansiosta TOC ja TC voidaan määrittää myös kiinteissä aineissa, kuten maassa tai jätteissä, EN 15936:n ja ISO 10694:n mukaisesti.

Laitteen erityisominaisuudet

Räätälöitävissä vastaamaan sovellustarpeitasi

Perustuen erittäin kompaktiin perusyksikköön, Vario TOC cube tarjoaa laajan valikoiman mahdollisia säätöjä tehdäkseen laitteesta täydellisesti vastaamaan tarpeitasi. Voit valita tarvitsetko manuaalista vai automaattista näytteen syöttöä, nestemäisten tai kiinteiden näytteiden analysoinnin sekä TOC:n määrittämisen yksinään tai lisäksi TNb:n kanssa. TNb-analyysiin tarjoamme kolmea erilaista detektoria, joita voidaan käyttää: kaksikanavaista infrapunadetektoria (IR) CO2:lle ja NO:lle, kemiluminesenssiä (CLD) tai elektrokemiallista detektiota (ECD). Kiinteiden aineiden TIC-analyysiin voidaan liittää erillinen yksikkö. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaimman ja sopivimman ratkaisun analyysitehtävääsi.

Erinomaiset ja vakaa mittatulokset jopa pienissä ppb-tasoissa

Vario TOC cube yhdistää orgaanisten alkuaineiden analyyseissä käytetyt vakiintuneet ja todetut tekniikat sekä pitkäaikaisen kokemuksen TOC-analyysistä. Tuloksena on analyyseri, jolla on poikkeuksellinen valikoima TOC- tai TNb-tasoja, jotka kattavat sekä ppb-tason että prosenttimäärän alueet ja jopa kiinteiden aineiden analyysin korkealla tarkkuudella ja luotettavuudella

Helppoa ja nopeaa analysointia päivittäisessä rutiinikäytössä

Vario TOC -kuutio on optimoitu merkittävästi helpottamaan päivittäisiä rutiineja. Selkeästi järjestetyt, helposti saavutettavat järjestelmäkomponentit minimoivat huoltotyöt. Työkaluttoman huoltokonseptin ansiosta laite pysyy tiiviinä vuotamattomana milloin tahansa. Näytteenotturi on optimoitu valvomattomaan 24/7-käyttöön. Valmista näytteet ja aloita analyysi ennen työpäivän loppua, ja tarkastele analyysituloksia seuraavana aamuna. Näin voit nauttia sujuvasta analysoinnista ja luottaa tuloksiisi.

Pitkä käyttöikä ja alhaiset käyttökustannukset johtuvat SALTTRAP-matriisin erottelusta.

Suolaisten näytteiden palamisen aikana suolat kiteytyvät palamishuoneessa. Jos kiteytyminen tapahtuu suoraan katalyytissä tai kvartsilasissa, niiden käyttöikä lyhenee merkittävästi. Vario TOC -kuution ainutlaatuinen SALTTRAP takaa käyttäjäystävälliset huoltoajat palamishuoneelle ja katalyytille jopa keskittyneiden suolaliuosten tapauksessa. Tämä johtaa merkittävästi alhaisempiin käyttökustannuksiin. Riippuen suolan luonteesta, kiteytymisen vähentäminen on mahdollista alentamalla palamislämpötilaa hieman. Kuitenkin vain SALTTRAP takaa tehokkaan lasin korroosioneston, koska suolat jäävät ansaan suoraan sulamispisteessään.