英文社名 2段 Nittoseiko Analytech small

Halogeenianalysaattori

Nittoseiko halogeenianalysaattori

Nittoseiko on japanilainen yritys, joka valmistaa erilaisia tarkkuusinstrumentteja, mukaan lukien halogeenianalysaattori. Halogeenianalysaattori on laboratoriolaite, jota käytetään erityisesti kemiallisissa analyyseissä määrittämään halogeenien, kuten fluorin, kloorin, bromin ja jodin, pitoisuudet eri näytteissä. Tällaiset analysaattorit ovat olennaisia monilla teollisuudenaloilla, kuten ympäristötutkimuksessa, kemikaalituotannossa ja elintarviketeollisuudessa, missä on tärkeää tietää halogeenipitoisuudet tuotteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.

Halogeenianalysaattoreiden ominaisuudet ja käyttökohteet

Nittoseikon halogeenianalysaattori tarjoavat useita ominaisuuksia, jotka tekevät niistä tehokkaita ja luotettavia työkaluja laboratorioille:

 • Tarkkuus ja Toistettavuus: Ne tarjoavat korkean tarkkuuden ja toistettavuuden, mikä on kriittistä laadunvalvonnassa ja tutkimustarkoituksissa.
 • Automaatio: Monet mallit sisältävät automatisoituja toimintoja, kuten automaattisen näytteenotto- ja analyysijärjestelmän, mikä nopeuttaa prosessia ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta.
 • Helppokäyttöisyys: Niissä on usein käyttäjäystävällisiä liittymiä ja ohjelmistoja, jotka helpottavat laitteiden käyttöä ja datan hallintaa.
 • Nopeus: Laitteet kykenevät nopeasti analysoimaan suuria näytemääriä, mikä on tärkeää etenkin teollisuusympäristöissä, joissa nopeus on olennainen tekijä.
 • Monipuolisuus: Ne soveltuvat erilaisten näytteiden, kuten nesteiden, kiinteiden aineiden ja jauheiden analysointiin.

Halogeenianalysaattoreiden sovellusesimerkkejä

 • Ympäristöanalytiikka: Tutkittaessa maaperän, veden tai ilman halogeenipitoisuuksia ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
 • Elintarviketurvallisuus: Määrittäessä halogeeniyhdisteiden pitoisuuksia elintarvikkeissa ja varmistettaessa niiden turvallisuutta ja säännösten mukaisuutta.
 • Kemikaalien laadunvalvonta: Analysoitaessa raaka-aineita ja valmiita tuotteita kemikaaliteollisuudessa.

 

Nittoseikon halogeenianalysaattorit tarjoavat siis monipuolisia ratkaisuja laadunvarmistukseen ja tutkimukseen, jossa halogeenipitoisuuksien tarkka mittaaminen on keskeistä.

Nittoseiko AQF 5000H
Nittoseiko AQF-5100H

Nittoseiko AQF-5100H halogeenianalysaattori

Nittoseiko AQF-5100H automaattinen uuni halogeenin ja rikin analysointiin. Polttoionikromatografi automaattisella pikauunilla

Näytekupin hallintajärjestelmän ja kaksiputkisen polttouunin yhdistelmä takaa turvallisen ja luotettavan polttosuorituskyvyn ilman tarvetta edistyneelle käyttäjäkoulutukselle. Polttamisprosessi voidaan suorittaa jopa viidessä minuutissa.

 
 
Measuring AQF
Measuring AQF 1

Nittoseiko on mullistanut halogeenien ja rikin analyysin esittelemällä AQF-5100H:n (Auto Quick Furnace), luoden uuden täysin automatisoidun tekniikan, jota kutsutaan CIC:ksi eli “polttoionikromatografiaksi”. Polttoionikromatografia saavutetaan yhdistämällä ionikromatografi AQF-5100H:een (Auto Quick Furnace) yhdessä Mitsubishin GA-100:n (kaasun adsorptioyksikkö) kanssa. Nyt on ensimmäistä kertaa saatavilla täysin automatisoitu järjestelmä, joka voi mitata ja eritellä kokonaishalogeenit (F, Cl, Br ja I) sekä rikin yhdessä analyysissä. Mitsubishi on soveltanut laajaa tietämystään ja vuosien asiantuntemustaan analyyttisissä polttotekniikoissa kehittäessään polttoionikromatografian menetelmää ja AQF-5100H:ta. Lopputuloksena on tehokas, kestävä, joustava ja luotettava analyyttinen järjestelmä, joka soveltuu kiinteille aineille, nesteille, kaasuille ja LPG:ille. AQF-5100H ja CIC-tekniikka tarjoavat ihanteellisen vaihtoehdon olemassa oleville hankalille, vaarallisille manuaalisille menetelmille ja tekniikoille. ASTM:n, ISO:n, DIN:n, JIS:n ja UOP:n menetelmien täysi automatisointi on nyt mahdollista AQF-5100H:n ja CIC-järjestelmän avulla.

Ominaisuudet:

Parannettu analyysin herkkyys –  Ominaisuuksiin kuuluu matala-blankkauskaasun hallintayksikkö poikkeuksellisen alhaisen kaasun blankkoarvon saavuttamiseksi. Korkeapuhtaus kvartsiputki mahdollistaa tarkat analyysit jäljitysmääristä.

Hydrolyysijärjestelmä –  Kosteudensäätö- ja polttojärjestelmä pitää yllä jatkuvaa kosteutta suurilla tilavuuksilla parantaen fluorin, tiivistetyn kloorin ja bromin analyysin tarkkuutta.

Jatkuva tilavuuden hallinta – Korkean tarkkuuden tason anturi pitää tilavuuden jatkuvana parantaen analyysin tarkkuutta. Jatkuva tilavuuden säädin on yhteensopiva monenlaisten näytetyyppien kanssa. (HUOM: Patentti vireillä)

Täysin automatisoitu toiminta –  Käyttämällä valinnaista ulkoista nestevalitsinta yhdessä näytteenottajan kanssa mahdollistaa kalibrointikäyrien ja poltto-olosuhteiden täysin automatisoidun mittaamisen.

Vähäinen huolto – Polttoyksikön etuovi tarjoaa suoran pääsyn sähköuunin sisällä oleviin reaktioputkiin niiden poistamista ja vaihtamista varten.

Integroitu polttoionikromatografiajärjestelmä  – Yhdistämällä sopivaan IC:hen, AQF-näytevalmistusasema voidaan integroida automatisoituun polttoionikromatografia-analysaattoriin (C-IC).

PFAS-, PFOS-, PFOA-analyysit ihmisten terveydelle Käyttämällä Adsorption Module TXA-04, esipakattuun aktiivihiilisarakkeeseen adsorboitu näyte on saatavilla. Tämä integroitu polttoionikromatografiajärjestelmä täyttää myös orgaanisten fluoridiyhdisteiden havaitsemistarpeet näytekupin hallintajärjestelmänsä avulla.

 

Tyypillisä sovelluksia:

 • Petrokemikaalit, jalostamotuotteet ja hienokemikaalit
 • Kaasut ja LPG:t
 • Farmaseuttiset tuotteet ja liuotin-kuivatut proteiinit
 • Muovit, polymeerit ja kumi
 • Kuluttajatuotteet ja testaus
 • Bensiini, diesel ja lentopolttoaine
 • Etanoli, biodiesel ja vaihtoehtoiset polttoaineet
  ASTM D7359 – 08 -standarditestimenetelmä kokonaisfluorin, kloorin ja rikin määrittämiseksi aromaattisissa hiilivedyissä ja niiden seoksissa hapettavan pyrohydrolyyttisen polton jälkeen ionikromatografialla (Polttoionikromatografia-CIC)