GC/MS

Kaasukromatografia (GC) on yksi orgaanisen kemian tärkeimmistä kvantitatiivisista menetelmistä, joka soveltuu ns. helposti kaasuuntuville orgaanisille molekyyleille. GC koostuu kolmesta osasta – näytteensyöttö, erottelu ja detektointi.

GC näytteensyöttö ja erottelu

Näytteensyöttö on useimmiten näytteen kaasuttaminen kantajakaasuun, joko suoralla nesteinjektiolla, tai sitten esim. headspace injektiolla ison vialin kaasutilasta, tai erittäin volatiilien näytteiden kanssa desorboimalla keräysputkesta.

Kaasumainen näyte kulkee erottelukolonnissa, joka on nykyään usein pienen sisähalkaisijan kapillaari. Näyte vuorovaikuttaa kapillaarin sisäisen pinnoitteen kanssa ja lämpötilan funktiona, mikä aiheuttaa eri molekyylien erottumisen läpikulun aikana. Tyypillisesti lämpötilaa muutetaan tasaisesti erottelun aikana, jolla saadaan erottumisaika ja -tarkkuus sopivaksi analyysille.

Kaasugromatografi-massaspektrometri osana detektointia

GC-MS tekniikassa käytetään näytteen detektointiin massadetektoria. Massadetektorissa näyte ionisoidaan ionilähteellä, molekyylit ja niiden osat (fragmentit) erotellaan kvadropolilla ja havainnoidaan detektorilla. Lopputuloksena on massaspektri. GC-MS tekniikassa joko ajetaan massaspektrejä erottelusta tulevasta näytteestä muutaman kerran sekunnissa, tai mitataan jotain tiettyä massaa yksi kerralla, mutta hyvin nopeasti.

PerkinElmer GCMS2400 kaasukromatografi-massaspektormetri on monipuolinen ja helppokäyttöinen kokonaisuus, joka jatkaa PerkinElmerin pitkää perinnettä massaspektrometriassa. Laitteisto on helppokäyttöinen, kiitos erittäin helppohoitoisen ionilähteen, yksinkertaisen GC:n sekä helppokäyttöisen, modernin SimplicityChrom™ ohjelmiston.

GC/MS 2400

2400 GC/MS kaasukromatografi-massaspektrometri

With the PerkinElmer GCMS 2400 System laboratories have a robust solution that offers both stability and ultra-low detection limits. Engineered around an advanced fast quadrupole mass spectrometer, the MS 2400 SQ Detector is integrated into the GC 2400 Platform, driving laboratory’s journey from sample to results. Thanks to simplified maintenance and long-lasting features, the MS 2400 SQ System optimizes lab efficiency with ease-of-use and intuitive hardware. The GCMS 2400 System features a detachable touchscreen combined with smart sampling capabilities for faster decision making, in and outside the lab.

Designed to address modern analytical lab productivity, the user interface collates and provides live status information on the different configured GC detectors and sampling accessories, using a single display. Managed by PerkinElmer SimplicityChrom Chromatography Data System (CDS) Software, the MS 2400 SQ System is integral part of a comprehensive GC workflow.

No matter the application, from industrial, environmental, pharmaceutical or food and beverage, the GCMS 2400 System delivers accurate data, giving full confidence of results.

Key features

  • Consistent, ultra-trace detection limits
  • Full scan mass spectra, SIFI, and SIM modes 
  • SMARTsource Technology for easy maintenance
  • Sensitive and reliable Clarifi Detector 
  • Marathon Filament for ultimate robustness 
  • SimplicityChrom CDS Software 
  • Detachable touchscreen for real-time status notification
GC kulutustarvike- ja varaosa katalogi

PerkinElmer kaasukromatografian kulutus- ja varaosakatalogi

PerkinElmer is committed to providing reliable consumables that support chromatographers across the globe.  We supported the growth of chromatography into the wide-spread technique it has become, and we’re still here serving separation scientists today.  From columns to spare parts, PerkinElmer can keep your instruments running well into the future.