Pöydän alle sijoitettavat kemikaalikaapit

Kaapit mahdollistavt palavien, happojen, emästen ja myrkyllisten aineiden säilyttämisen tilaa säästävästi pöydän alla.

AC30 Hapoille
BA30 emäksille
SV30 palaville
TO30 myrkylliselle
AB60 hapoille ja emäksille
AS60 hapoille ja palaville
AT60 hapoille ja myrkyllisille
BS60 emäksille ja palaville
BT60 emäksille jas myrkyllisille
ST60 palaville ja myrkylliseille
ABS90 hapoille, emäksille ja palaville
ABST120 hapoille. emäksille, palaville ja myrkylliseille