Kaasukromatografia (GC)

Kaasukromatografia (GC) on yksi orgaanisen kemian tärkeimmistä kvantitatiivisista menetelmistä, joka soveltuu ns. helposti kaasuuntuville orgaanisille molekyyleille. GC koostuu kolmesta osasta – näytteensyöttö, erottelu ja detektointi.

Näytteensyöttö on useimmiten näytteen kaasuttaminen kantajakaasuun, joko suoralla nesteinjektiolla, tai esim. headspace injektiolla ison vialin kaasutilasta, tai erittäin volatiilien näytteiden kanssa desorboimalla keräysputkesta.

Kaasumainen näyte kulkee erottelukolonnissa, joka on nykyään usein pienen sisähalkaisijan kapillaari. Näyte vuorovaikuttaa kapillaarin sisäisen pinnoitteen kanssa ja lämpötilan funktiona, mikä aiheuttaa eri molekyylien erottumisen läpikulun aikana. Tyypillisesti lämpötilaa muutetaan tasaisesti erottelun aikana, jolla saadaan erottumisaika ja -tarkkuus sopivaksi analyysille.

Detektoinnissa voidaan käyttää useita eri tekniikoita, yleisimpänä liekki-ionisaatio (flame ionisation detector, FID). Myös muita detektoreita kuten lämmönjohto (TCD), elektronisieppaus (ECD) voidaan käyttää, mutta massadetektorin (MS) ovat nykyään enemmälti korvanneet erilaiset erikoisdetektorit.

Ota laadukas kaasugromatografi osaksi työskentelyä

PerkinElmer GC2400 kaasukromatografi on monipuolinen ja helppokäyttöinen kokonaisuus, joka jatkaa PerkinElmerin pitkää perinnettä kaasukromatografeissa. Laitteistoon saa 2 itsenäistä injektoria, 3 detektoria, autosamplerin, headspace samplerin, sekä massadetektorin. GC2400 ohjataan irrotettavalta kosketusnäytöltä, tai SimplicityChrom™ ohjelmistolla tietokoneelta.

GC 2400 kaasugromatografi

Designed to address the needs for remote control, simplified and sustainable operations of analytical laboratories, the PerkinElmer GC 2400 System provides an innovative user experience with information on the go for effective and faster decision-making and advanced system capabilities for maximized productivity, thanks to reduced technology adoption costs and features supporting sustainability.

The innovative PerkinElmer GC 2400 Gas Chromatography System allows customers to achieve unprecedented levels of efficiency. Designed to address modern analytical lab productivity, the GC 2400 System offers detachable touchscreen combined with smart sampling capabilities for faster decision making, in and outside the lab.

A new user interface collates and provides live status information on the different configured GC accessories like the PerkinElmer HS 2400 M Headspace Sampler using a single display. Managed by PerkinElmer SimplicityChrom Chromatography Data System (CDS) Software, the GC 2400 System becomes integral part of a comprehensive GC workflow.

Whether the application is industrial, environmental, pharmaceutical or in food and beverage, the GC 2400 System can help labs exceed their productivity and performance goals, delivering accurate results.

KEY FEATURES

 • Detachable touchscreen for real-time status notification
 • Programmable LEDs and sounds for immediate assessment of system status
 • Smart sampling capabilities allowing adaptation to throughput needs
 • User-replaceable detectors to allow application flexibility
 • Hydrogen sensor for safety and sustainability

 

PerkinElmer AS 2400 Liquid Sampler:

 • Variety of syringes from 0.5 uL to 50 uL
 • Small (20 vial) tray and large (144 vial) tray options for maximum productivity
 • Plug-and-play driving uptime and growing with labs’ needs for productivity

 

GC 2400 Detectors
The GC 2400 System can support up to three detectors plus mass spectrometer. Detectors can be easily interchanged, and they are self-configurable:

 • flame ionization detector (FID)
 • electron capture detector (ECD)
 • and/or single quadrupole mass spectrometer (MS 2400 SQ)

 

 

 

GC kulutustarvike- ja varaosa katalogi

PerkinElmer kaasukromatografian kulutus- ja varaosakatalogi

PerkinElmer is committed to providing reliable consumables that support chromatographers across the globe.  We supported the growth of chromatography into the wide-spread technique it has become, and we’re still here serving separation scientists today.  From columns to spare parts, PerkinElmer can keep your instruments running well into the future.