Atomiabsorptiospektrometrit (AAS)

Atomiabsorptio spektrometriaa (AAS) käytetään epäorgaanisessa kemiassa metallien ja muiden alkuaineiden tunnistamiseen ja kvantitointiin. AAS-spektrometria perustuu alkuainekohtaisiin valonlähteisiin (kuten onttokatodilamppuihin ym. emissiolamppuihin). Atomisoitunut alkuaine näytteessä absorboi valoa alkuaineen spektrin mukaisesti, sekä pitoisuuteen verrattavalla voimakkuudella, eli AAS-menetelmä on sekä selektiivinen, että kvantitatiivinen kalibroitaessa tunnetuilla pitoisuuksilla. Selektiivisyyden ansiosta AAS pystyy usein mittaamaan yhtä alkuainetta monimutkaisestakin pitoisuudesta.

AAS ja sen tekniikat

AAS jakautuu kahteen tekniikkaan, liekki-AAS ja uuni-AAS, atomisoitumisen käytettävän tekniikan mukaisesti. Liekki-AAS tapauksessa atomisoituminen tapahtuu asetyleeniliekin tuottaman energian avulla, ja uuni-AAS tapauksessa pienen, grafiitista valmistetun sähköuunin avustuksella. Liekki-AAS tapauksessa detektiorajat pitoisuuksille ovat tyypillisesti ppm-luokassa (mg/L), uuni-AAS tapauksessa taas päästään jopa alle ppb mitattavasta alkuaineesta riippuen (< µg/L).

Epäorgaanisen kemian analyysilaitteistoista AAS on perinteisin, robustein ja hankintahinnaltaan edullisin. AAS sopii parhaiten tilanteisiin, jossa tunnistettavia alkuaineita on muutamia, tai näytemäärät ovat vähäisiä.

Kylmähöyry-AAS (CV-AAS) on erikoistekniikka AAS-tekniikkojen sisällä. Tätä menetelmää käytetään helposti haihtuvien alkuaineiden (Hg, As, Se, Bi) analysoimiseen herkemmin kuin tavallisesta nestetilaisesta näytteestä on suoraan mahdollista.

Laadukas AAS-spektrometri on helppokäyttöinen ja tehokas

Vaikka AAS-tekniikka on melko kypsä tekniikka, niin PerkinElmer on jatkanut laitteistojen kehitystä ja päivittänyt laitteistoihinsa moderneja, käyttöä helpottavia ja robustisuutta parantavia ominaisuuksia. Näitä ovat mm:

 • Kuituoptiikkaan perustuva optiikka peilioptiikan tilalle
 • Solid-state detektori (SSD) valomonistinputkien tilalle
 • Kaksoissäde tekniikka referointiin 
 • Uusittu, erittäin helppokäyttöinen sumutin/sumutinkammio näytteenkäsittelyyn
 • Korkea automaation aste, mahdollisuus yhdistää näytteensyöttäjiin
 • Transverse-Zeeman grafiittiuuni tai longitudi-uuni vaihtoehdot
 • Syngistix -ohjelmistoympäristö – sama ympäristö kaikille epäorgaanisen laitteille
 • ”Enhanced Security” -ohjelmisto-optio lääketeollisuuden tarpeisiin (21 CFR part 11 / EU annex 11)

 

PerkinElmer tarjoaa kahta eri laitemallia AAS-analytiikkaan:

PinAAcle 900, josta saatavilla liekki-, uuni- tai yhdistelmämallit. PinAAcle 900 on hyvin automatisoitu, sisältää 8 lamppupaikkaa sekä virtalähteen kahdelle EDL-lampulle sisäänrakennettuna. Uuniversiossa värillinen kamera uuniputkeen näytteensyötön tarkkailuun. PinAAcle 900 on markkinoiden tehokkain ja monipuolisin AAS-spektrometri.

PinAAcle 500 on liekki-AAS malli, sisältäen sisäänrakennetun PC:n, on täysin korroosiosuojattu elektroniikka mukaan lukien, 4 lampun vaihtajan sekä virtalähteen kahdelle EDL-lampulle. PinAAcle 500 tarjoaa helppokäyttöisen ja tehokkaan AAS-spektrometrin yksinkertaiseen analyysitarpeeseen.

Hanki AAS-laitteet kotimaiselta laboratoriotuotteiden asiantuntijalta, Labsenseltä. Kirjaudu verkkokauppaamme tai mikäli sinulla herää jotain kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.

 

 

PerkinElmer AAS 900 atomiabsorptiospektometri

The PinAAcle  series of atomic absorption (AA) spectrometers brings AA performance to new heights. Engineered with an array of exciting technological advances, it offers a variety of configurations and capabilities to deliver exactly the level of performance you need:

 • Flame only, furnace only, or space-saving stacked designs featuring both
 • Flame, furnace, flow injection, FIAS-furnace and mercury/hydride capabilities on a single instrument
 • Choice of Deuterium or longitudinal Zeeman background correction
 • TubeView color furnace camera simplifies autosampler tip alignment and sample dispensing
 • Syngistix for AA, a workflow-based software designed to speed and simplify the journey from sample to results
 

And no matter which model you select (900F, 900Z, 900H, 900T), you’ll discover an intuitive, highly efficient system capable of simplifying your journey from sample to results—even with the most difficult matrices. Experience peak performance and unmatched productivity. Step up to the PinAAcle series from PerkinElmer

Engineered with an array of exciting technological advances, the PinAAcle 900 atomic absorption (AA) series offers a variety of configurations and capabilities to deliver exactly the level of performance you need. And no matter which model you select, you’ll discover an intuitive, highly efficient system capable of simplifying your journey from sample to results, even with the most difficult matrices. Experience peak performance and unmatched productivity—step up to the PinAAcle 900 series from PerkinElmer, the undisputed leader in atomic absorption.

For labs needing a high-performance flame AA spectrometer, the PinAAcle 900F is a flame-only system with a true double-beam design for fast startup and exceptional long-term stability. It features cutting-edge fiber optics to maximize light throughput for improved detection limits, as well as an eight-lamp mount and automated flame and burner assembly optimization for enhanced productivity.

The PinAAcle 900F is controlled by Syngistix for AA, a workflow-based software designed to speed and simplify the journey from sample to results across a wide range of atomic absorption techniques. And for regulated labs, the Syngistix Enhanced Security option is available that fulfills their special needs, such as those operating under the rules of 21 CFR Part 11/EU Annex 11.

 

 

PerkinElmer AAS 500 atomiabsorptiospektometri

The PinAAcle 500 is a robust, fully-integrated, flame-only benchtop system, ideal for laboratories needing a reliable, easy-to-use, yet high-performance flame AA. It is equipped with an innovative touchscreen interface with the flexibility to operate via its easy-to-use Syngistix Touch software or the more comprehensive, optional Syngistix for AA Software.

The PinAAcle 500 is designed for:

 • Exceptional sensitivity and precision, allowing analysis of lower concentrations with the accuracy of higher-end AA systems
 • Fast, simple, reproducible operation through the intuitive, icon-based interface of Syngistix Touch or Syngistix for AA
 • Harsh environments and samples thanks to its corrosion-resistant sample introduction components
 • Minimum maintenance and maximum speed with a rugged design that virtually eliminates maintenance, reducing operating costs

The PinAAcle 500 is engineered to deliver an uncompromising level of performance at an unbeatable price, putting the industry’s most robust, reliable flame AA within reach of even the most budget-conscious laboratories. Discover an instrument engineered to outlast and outperform… and take your laboratory to a new PinAAcle of productivity and profitability.